Turizmus

Somlójenő története

Egykori lakói és birtokosai a Jenő- törzsből származó, a király felszólítására azonnal hadba szálló várjobbágyok voltak. A Jenő nevű földön később két falu jött létre: Nagyjenő (a mai Tüskevár) és Kisjenő (ma Somlójenő). A Somló előtagot jóval később kapta a község. 1321- ben villa Kysyenew, 1611- ben Kys Gyeneo, 1696- ban pedig Kys Genő néven említik. A középkortól a jobbágyfelszabadításig a győri püspök fennhatósága alatt állt, egytelkes nemesek népesítették be. Egyházi nemesei az újkorban Vecse székhez, (ma Somlóvecse) vármegyéhez tartoztak. Később a zsellér népesség is megjelenik a lakosok közt, de a határ teljesen nemesi jogú maradt. A Somló- hegy nyugati termőterületének egy része Kisjenő határába tartozott. A lakosok megélhetésének alapja a szőlő volt. Szőlőművelés a 16. századtól állandósult. A községnek saját vízimalma volt. Kőház-kastélyát 1592- ben említik először. A ma is álló római katolikus templom középkori eredetű. 1960- ban kultúrházat, könyvtárat és tanácsházat építettek. 1960. évi népszámláláskor 535 lakosa volt. Somlójenő külterülete Várda- puszta, Márja- major és Somló- hegy. Somlójenő és Somlóvásárhely 1969. január 1- től alkot közös tanácsot Somlóvásárhely székhellyel.

Somlójenő elhelyezkedése:
Somlójenő a Somló- hegytől délnyugatra, a 8 sz. főközlekedési út és a Torna patak mentén fekvő település.
A jelen:

Ma a somlói borvidék egyik jelentős bortermelő települése.
Somlójenő lélekszáma 325 fő.
A régi iskola ma már lakóházként funkcionál. Iskola, óvoda a szomszédos községben Somlóvásárhelyen működik. A gyerekek busszal járnak át. Jelenleg 47 fő.
A településen egy önkormányzati tulajdonú középület van, a művelődési ház, itt működik az orvosi rendelő, valamint a községi könyvtár. Az infrastruktúra a szennyvízcsatorna kivételével megvalósult.

Információk:
Polgármesteri hivatal: 8478 Somlójenő Petőfi S. u. 99.
Polgármester: Nemes Ferencné
Körjegyző: Szlottáné Turi Edina

Emlékhelyek:
I. II. világháborús emlékmű.
Anyaga: műkő, szürke márvány
Készítette: Zabó József kőműves, Somlójenő
Felavatva: 1989. március 15.
Szent Flórián szobor
Felirata: 1898
Anyaga: kő
A faluban tomboló tűzvész emlékére állították.

Látnivaló még:
- Jégverem
- a középkori eredetű római katolikus templom
- a község délnyugati határában álló egykori vízimalom épülete
- a Somló délnyugati oldalán a Szent Ilona- kápolna

A község címere:
Feketével és arannyal keretezett csücskös talpú pajzs zöld mezejében középkori - ugrató lovon ülő – arany harcos, jobbjában kivont szablyát tart. A pajzsfőben elől arany kettőskeresztes országalma, hátul arany csillag és ezüst holdsarló.
A szimbólumok jelentése: A címer zöld pajzsára helyezett arany harcos jelképezi a település egykori birtokosait, a Jenő- törzsből származó,a király felszólítására azonnal hadba szálló várjobbágyokat.

A község zászlaja:
1:2 oldalarányú, fekvő téglalap alakú, felső sávja óarany, alsó sávja azonos szélességben mohazöld színű kelme középen vízszintes vágással, rajta a zászlólap közepén – a rúddal párhuzamos hossztengellyel – a település címere.
Jelenkori címerét 2005. július 23-án avatta a település.

Működő szervezetek:
- Vöröskereszt
- Somlójenő jövőjéért egyesület
- Polgárőrség
- Nyugdíjasklub

Intézmények:

Orvosi Rendelő:
Háziorvos: Dr. Vági Andrea
8478 Somlójenő Petőfi S. u. 99.
                   Dr. Dóczy Mariann
8481 Somlóvásárhely Somlai u. 1.


Művelődési Ház:
8478 Somlójenő Petőfi S. u. 99.

A település művelődési háza színvonalas szolgáltatásokkal várja az itt élőket.

Vezetője: Nemes Ferencné
Somlójenő Petőfi Sándor utca 107.
E-mail: nemesberni@freemail.hu


A Művelődési házon belül működik:
- közművelődési könyvtár
- internet
- mazsorett, néptánc oktatás
- amatőr színjátszó csoport

Rendezvények:
- bálok
- ünnepélyek
- kulturális műsorok